Zlatka Vuković
Modna konfekcija

Modna konfekcija „ Zlatka Vuković “ d.d. Mostar svoj početak bilježi 1971. godine u maloj staroj kući blizu Starog mosta sa dvije mašine i dva radnika. 1986. godine imali smo novu i modernu fabriku, 400 uposlenih i mnogo nagrada na domaćim i međunarodnim sajmovima. „ Zlatka Vuković “ izrasta u modernu fabriku modne i tekstilne konfekcije poznatu širom svijeta. Detalji čarobnog ažura na tekstilu i rišiljea na koži sa poznatih svjetskih pista brzo su nalazili svoje ljubitelje svih doba koji su ih sa zadovoljstvom u svim prilikama nosili. Izvozili smo 90% cjelokupne proizvodnje i realizovali samo 10% na domaćem tržištu.
MK „ Zlatka Vuković ” bila je prepoznatljiva po atraktivnim modelima sa područja ženske i dječije lake modne konfekcije, kao i butik modelima.
Tokom ratnih dejstava fabrika je, nažalost, u potpunosti devastirana, prekida se poslovna saradnja na domaćem i ino – tržištu.

Zlatka Vuković

Procesom privatizacije 2003. godine fabrika postaje vlasništvo uspješne i po dobru poznate i širom naših granica grupacije MIMS Sarajevo.
Fabrika je podignuta na noge, u potpunosti je renovirana, nabavljena su nova proizvodna postrojenja, dugogodišnji stručni ljudi počeli su sa radom, kao i obuka novog stručnog kadra, a instalirani su najsavremeniji strojevi za konfekcioniranje i vez.
Modna konfekcija „ Zlatka Vuković ” trenutno posluje na domaćem tržištu, a u prvoj godini poslovanja u okviru grupacije povećava promet u odnosu za prethodnu godinu, što je dovelo do otvaranja novih radnih mjesta u proizvodnji.

MK „ Zlatka Vuković  “ u ovom momentu raspolaže sljedećim proizvodnim programom:

  1. Laka ženska modna konfekcija
  2. Program tekstila za:
  • ugostiteljstvo
  • zdravstvo
  • HTZ opremu
  • vezenje